مشتریان ما

20 سال افتخار خدمت به صنعت ایران

پویا پلاست
سرعت بالا، پیگیری و همراهی مدیران و پرسنل بازرگانی داهی تجارت، همواره در طول این سالیان دلگرمی مجموعه ما بوده است. از لطف شما سپاسگزاریم.
Pooya Plast Co
گروه کارخانجات پویا پلاست
دلوسه
تسریع در روند کار و حرفه ای بودن دو مورد مهمی است که مجموعه دلوسه به عنوان مشتری بازرگانی داهی تجارت تجربه کرده است. آرزوی موفقیت های بیشتر را برای این بازرگانی داریم.
Asiab Talaee co
شرکت آسیاب طلایی
آلومینیوم مازندران
بازرگانی داهی تجارت یکی از مشاورین خوب آلومینیوم مازندران در سالهای قبل بوده است. این مجموعه یکی از شرکت های خدمات رسان متعهد در حوزه واردات و صادرات است.
Mazandaran Auminium
آلومینیوم مازندارن
نظر مهندس ولیزاده در مورد همکاری با داهی‌تجارت

مدیر‌عامل کارخانه تورینه بافت سبز شمال

نظر مهندس عماد ثانی

مدیر بازرگانی مجموعه ثانی پلاست

نظر مهندس قاسم‌زاده

مدیر اجرایی گروه کارخانه‌جات کاریزگران

مشک آن است که خود ببوید

پیام تصویری برخی از مشتریان عزیز ما